Hotărârea Tribunalului (camera a opta) din 16 iunie 2011. Hotărârea Tribunalului (camera a opta) din 16 iunie 2011.#Gosselin Group NV (T-208/08) și Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08) împotriva Comisiei Europene.#Concurență - Înțelegeri - Piața serviciilor de mutări internaționale în Belgia - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Stabilirea prețurilor - Împărțirea pieței - Manipularea cererilor de ofertă - Încălcare unică și continuă - Noțiunea de întreprindere - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Amenzi - Orientările din 2006 privind calcularea amenzilor - Gravitate - Durată.#Cauze conexate T-208/08 și T-209/08.