Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006 , vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta