Komisijas Regula (EK) Nr. 732/2007 ( 2007. gada 26. jūnijs ), ar kuru 79. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban , vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001