Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10090 — Abu Dhabi Developmental Holding Company/Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings/Louis Dreyfus) (Text s významem pro EHP) 2021/C 143/01