Nõukogu määrus (EL) nr 554/2010, 24. juuni 2010 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2488/2000 S. Miloševići ja temaga seotud isikute rahaliste vahendite külmutamise jätkamise kohta