Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2301/97 ta' l- 20 ta’ Novembru 1997 dwar id-dħul ta' ċerti ismijiet fir- Reġistru taċ-ċertifikati ta’ karattru speċifiku li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2082/92 dwar iċ-ċertifikati ta’ karattru speċifiku għal prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel (Test b’relevanza għall-AEE)