A Bizottság 2301/97/EK rendelete ( 1997. november 20. ) egyes elnevezéseknek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló 2082/92/EGK tanácsi rendeletben foglalt különleges tulajdonságokra vonatkozó tanúsítványok nyilvántartásába történő bejegyzéséről (EGT vonatkozású szöveg)