ELPA priežiūros institucijos pranešimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį – Kvietimo dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo Norvegijoje pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus – klaidų ištaisymas ( OL C 168, 2012 6 14 )