Věc C-236/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation - Francie) – GRDF SA v. Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la cour d'appel de Paris („Řízení o předběžné otázce – Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem – Směrnice 2009/73/ES – Článek 41 odst. 11 – Řešení sporů týkajících se povinností uložených provozovateli soustavy – Časové účinky rozhodnutí orgánu pro řešení sporů – Právní jistota – Legitimní očekávání“)