Kommissionens beslutning af 4. august 2006 om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet i perioden 2007-2013 (meddelt under nummer K(2006) 3475) (2006/595/EF)