Asia C-339/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 20.7.2007 — Asianajaja Christopher Seagon, Frick Teppichboden Supermärkte GmbH:n omaisuutta koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjänä, v. Deko Marty Belgium N.V.