Věc C-339/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 20. července 2007 – Advokát Christopher Seagon jako správce v úpadkovém řízení na majetek Frick Teppichboden Supermärkte GmbH. v. Deko Marty Belgium N.V.