Дело C-528/19: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 10 юли 2019 г. — F-AG/Finanzamt Y