Zadeva C-489/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 3. septembra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Lahr – Nemčija) – Pia Messner proti Firma Stefan Krüger (Direktiva 97/7/ES — Varstvo potrošnikov — Pogodbe pri prodaji na daljavo — Potrošnikovo izvrševanje pravice do odstopa — Nadomestilo za uporabo, ki ga je treba plačati prodajalcu)