Kawża C-489/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat- 3 ta’ Settembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Lahr — il-Ġermanja) — Pia Messner vs Firma Stefan Krüger (Direttiva 97/7/KE — Protezzjoni tal-konsumaturi — Kuntratti li jsiru mill-bogħod — Eżerċizzju tad-dritt ta’ rtirar mill-konsumatur — Kumpens għall-użu li għandu jitħallas lill-bejjiegħ)