Lieta C-489/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 3. septembra spriedums (Amtsgericht Lahr (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Direktīva 97/7/EK — Patērētāju tiesību aizsardzība — Distances līgumi — Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana — Pārdevējam maksājamā atlīdzība par lietošanu)