Asia C-489/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 3.9.2009 (Amtsgericht Lahrin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Pia Messner v. Firma Stefan Krüger (Direktiivi 97/7/EY — Kuluttajansuoja — Etäsopimukset — Kuluttajan peruutusoikeuden käyttäminen — Myyjälle maksettava käyttökorvaus)