Kohtuasi C-489/07: Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. septembri 2009 . aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille esitas Amtsgericht Lahr — Saksamaa) — Pia Messner versus Firma Stefan Krüger (Direktiiv 97/7/EÜ — Tarbijakaitse — Sidevahendi abil sõlmitud lepingud — Tarbija taganemisõiguse kasutamine — Müüjale kauba kasutamise eest makstav hüvitis)