Дело C-489/07: Решение на Съда (първи състав) от 3 септември 2009 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Lahr, Германия) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Директива 97/7/ЕО — Защита на потребителите — Договори от разстояние — Упражняване от потребителя на правото на отказ — Обезщетение за ползване, което трябва да се плати на продавача)