Kohtuasi T-404/11: 25. juulil 2011 esitatud hagi — Turbo Compressor Manufacturer versus nõukogu