Zaisťovacie fondy a private equity Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private equity (2007/2238(INI))