Fondurile speculative ( „hedge funds“ ) și fondurile de capital privat ( „private equity“ ) Rezoluția Parlamentului European din 23 septembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind fondurile speculative ( „hedge funds“ ) și fondurile de capital privat ( „private equity“ ) (2007/2238(INI))