Hedgefondsen en private equity Resolutie van het Europees Parlement van 23 september 2008 met aanbevelingen aan de Commissie inzake hedgefondsen en private equity (2007/2238(INI))