Hedge Funds u Ekwità Privata Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat- 23 ta' Settembru 2008 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Hedge funds u l-ekwità privata (2007/2238(INI))