Riskirahastot ja yksityiset pääomasijoitusrahastot Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. syyskuuta 2008 suosituksista komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista (2007/2238(INI))