Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud 23. septembri 2008 . aasta resolutsioon koos soovitustega riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide komisjonile (2007/2238(INI))