Хедж фондовете и фондовете за частно участие Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. , съдържащ препоръки към Комисията относно хедж фондовете и фондовете за частно участие (2007/2238(INI)