Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (il-Ħames Awla) tal-10 ta' Ġunju 2009.