Pergunta escrita E-5333/07 apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) ao Conselho. Eurosur