2008/718/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2008 o opatření C 29/07 (ex N 310/06), které plánuje zavést Maďarsko v souvislosti se zárukami za krátkodobé vývozní úvěry pro malé a střední podniky s omezeným obratem vývozu (oznámeno pod číslem K(2008) 1332) (Text s významem pro EHP)