Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1074 a Comisiei din 17 iulie 2020 de acordare a unei derogări solicitate de Danemarca în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Numai textul în limba daneză este autentic)