A Bizottság (EU) 2020/1074 végrehajtási határozata (2020. július 17.) a Dánia által kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (Csak a dán nyelvű szöveg hiteles)