Sprawa F-91/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 24 maja 2012 r. — Alionescu przeciwko Komisji (Służba publiczna — Zatrudnienie — Konkurs otwarty — Decyzja w sprawie przedłużenia terminu do składania zgłoszeń — Brak zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)