Sag F-91/11: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 24. maj 2012 — Alionescu mod Kommissionen (Personalesag — ansættelse — almindelig udvælgelsesprøve — afgørelse om at forlænge tilmeldingsfristen — ingen klage — åbenbart afvisningsgrundlag)