Дело F-91/11: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 24 май 2012 г. — Alionescu/Комисия (Публична служба — Назначаване — Конкурс на общо основание — Решение за удължаване на срока за записване — Липса на административна жалба — Явна недопустимост)