Решение на Съвета от 12 юли 2011 година за назначаване на председател на Службата на Общността за сортовете растения