Rezolucija Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o temi „Uključenost organiziranog civilnog društva u nacionalne planove za oporavak i otpornost – Što funkcionira, a što ne?” — (na temelju savjetovanja održanih u 27 država članica)