Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätöslauselma aiheesta ”Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmisteluun – mikä toimii ja mikä ei?” — (päätöslauselma pohjautuu unionin 27 jäsenvaltiossa toteutettuihin kuulemisiin)