Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon teemal „Organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse – mis toimib ja mis mitte?“ — (27 liikmesriigis peetud konsultatsioonide põhjal)