Zadeva F-93/12: Tožba, vložena 6. septembra 2012 – ZZ proti Komisiji