Vec F-93/12: Žaloba podaná 6. septembra 2012 — ZZ/Komisia