Cauza F-93/12: Acțiune introdusă la 6 septembrie 2012 — ZZ/Comisia