Akrediteerimiskutse – EAC/A02/2020 Erasmuse programmi kohane akrediteerimine täiskasvanuhariduse, kutsehariduse ja -õppe ning koolihariduse valdkonnas 2020/C 178/04