Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση — EAC/A02/2020 Διαπίστευση Erasmus στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της σχολικής εκπαίδευσης 2020/C 178/04