Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5579 — TLP/Ermewa) Voor de EER relevante tekst