A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 58/97/EK, Euratom rendeletet hatályon kívül helyező és annak helyébe lépő, a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozott szöveg) végrehajtásáról