Kohtuasi C-438/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 26. augustil 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen