Rozsudok Súdneho dvora z 30. novembra 1976. # Handelskwekerij G. J. Bier BV proti Mines de potasse d'Alsace SA. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Gerechtshof 's-Gravenhage - Holandsko. # # Vec 21-76. Bier TITJUR