Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de securitate față de criminalitate (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))