Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar L-istatistika Ewropea fuq is-sikurezza mill-kriminalità (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))